This is a 2006 photography MUSEUM by Terje Enge.
Online in 2006, last revision 2011. Restored 2018.
Please treat as history.
PHOTO TIMELINE :   19952006 current
click the picture to view it in the gallery

anotherIMAGE is about accidental reality and undiscovered photography.
This is pure photography. Time and place. This is my view.
as seen by terje enge, scandinavian photographer and polarizer based in norway.

Images on-screen are but vague representations of the large format prints available. Signed archival ink prints in a limited edition (30 ex.) are available for order. Print quality is exceptional.
Non-signed prints on different surfaces are delivered via Fotomoto, large format prints on aluminium or plexiglass are available directly from me.

anotherIMAGE handler om tilfeldige og forståelige bilder.
Dette er ren fotografi - det er bare bilder.
sett av terje enge, fotograf og interfacer bosatt i oslo.

Bildene du ser her vil aldri kunne bli annet enn bleke etterligninger av trykk i stort format på kunstpapir.
Signerte trykk i et begrenset opplag (30 eksemplarer) kan bestilles.
Rimelige trykk i mange kvaliteter kan bestilles via Fotomoto, store formater på aluminium eller i plexiglass kan leveres direkte fra meg.

stort formatNYHET 2011:
Du kan nå bestille alle fotografier i stort format, montert på enten plexiglass eller aluminium

Du kan velge mellom:

 • Plexiglass
 • Aluminium

Å 'face-mounte' et fotografisk trykk bak tykt plexiglass er utvilsomt den ultimale måte å vise et fotografi på. Denne prosessen fester et fotografisk trykk bak plexiglass. Face-mounting gir en tredimensjonal virkning og gjengir bildet med eksepsjonell intensitet.

Klikk "Se bildet i stort format på vegg" plassert på hvert bilde.

fotomotoNYHET 2010:
Du kan nå også bestille trykk, postkort, eKort og originaler via FotoMoto!

Fotomoto blir brukt av tusenvis av fotografer og kunstnere ved salg av egne arbeider fra eget websted.

Du kan velge mellom:

 • Vanlige kopier (laserprints, digital C-type) - fra kr 90
 • Fine-art-prints (inkprints på kunstbestandig papir) - fra kr 650
 • Lerretstrykk (ferdig oppspent) - fra kr 1050
 • Postkort (de blir sendt til deg slik at du kan skrive for hånd og sette på et frimerke) - fra kr 10
 • eKort (de er gratis og blir sendt elektronisk på avtalt tidspunkt)
 • Nedlasting (både private og kommersielle lisenser)

Du har et større utvalg av størrelser (fra 15X22cm til 76x114cm).
Du kan betale med både Paypal og vanlig kredittkort.
Disse trykkene er ikke signert og kommer ikke i et begrenset opplag. De leveres derfor til en langt lavere pris. Alle trykk blir levert i flat emballasje.

Klikk Fotomoto-linjen plassert på hvert bilde.

Alle fotografier kan leveres som signerte inkprints i et begrenset opplag (30 eksemplarer)

Web priser begynner på $600 - porto og flat emballasje inkludert. Prøvetrykk bare $5.

Standard størrelser er A2 (16x23" papirstørrelse - bildestørrelse er 20" ), A3+ (13x19" papirstørrelse - bildestørrelse er 16" ) eller 5X7" (prøvetrykk) 300g/m2 på syrefritt kunsttrykkpapir med arkivbestandig blekk. Andre størrelser kan leveres på forespørsel.

Web og skjermvisning yder ikke disse bilder rettferdighet.

Jeg innser at fotografiske trykk er vanskelige å vurdere og kjøpe på nettet:

Du kan derfor bestille alle trykk i størrelsen 5X7" (postkort) for bare $5.
Disse trykkene er signert og produsert med den samme høye standard - bare størrelsen er forskjellig.

Jeg garanterer at du blir fornøyd:
Hvis du ikke liker hva du ser, vil du umiddelbart få pengene tilbake - innen 30 dager.
Ved retur dekker jeg alle dine kostnader. Umiddelbart - uten flere spørsmål.

stort formatNEW 2011:
You may now order large-format photography, mounted on either plexiglass or aluminium

You may choose between:

 • Plexiglass
 • Aluminium

Face mounting of photographic images behind thick plexiglass is undoubtedly the most impressive way of presenting photographs. The face-mounting process adheres a sheet of plexiglass to the face of a print. Face-mounting seems to add a third dimension to the printed image and provides exceptional brilliance and intensity, it is one of the most impressive ways of presenting photography.

Mounting on aluminium offers a clean, industrial appearance.

Click "View on-wall" on each picture for a visual and prices.

fotomotoNEW 2010:
You may now also order prints, postcards, ecards and downloads via FotoMoto!

Fotomoto is being used by thousands of photographers and artists and gives them the possibilty to sell their own work on their own website.

You may choose between:

 • Premium prints (laserprints, digital C-type) - from $15
 • Fine-art prints (8-color inkprints on premium paper) - from $108
 • Canvas prints - from $180
 • Postcards (shipped to you, ready to stamp) - from $1.80
 • eCards (free and delivered electronically at the date you prefer)
 • Downloads (private or comercial licenses)

You will have a wider choice of print-sizes, they go all the way from 6"X9" to 30"X45".
You may pay by either Paypal or creditcard.
These prints are not signed and are not part of a limited edition. For this reason they are delivered to a far lower price. All prints up to 30"X40" are shipped in flat packaging, the preferred method of handling art photography.

Click the Fotomoto order line located on each photo.

All photos are available as signed archival inkprints in a limited edition (30 ex)

Web prices start at $600 - global shipping and flat packaging included. Trial prints are $5 only.

Hand printed on 16x23" (mat size - images sized to width 20" ), 13x19" (mat size - images sized to width 16" ) or 5X7" (trial print - try before you buy).
300g/m2 archival photo rag paper with archival ink. Other sizes available upon request.

To experience these prints it's not enough to view them on a screen.

I realize that photographic prints are extremely difficult to evaluate and buy on the Web:

You may order any print in the size 5X7" (postcard-size) for only $5.
These prints are signed and made to the same standards as the limited edition prints - only the size differs.

Satisfaction Guaranteed:
If - for whatever reason - you don't like what you see, I guarantee a full refund within 30 days.
Upon return of any print I will immediately return any costs on your part. No questions asked.

virkelige fotobøker

BARESE er en virkelig papirbok!

For mer informasjon, besøk BARESE.NO  For å bestille, besøk BLURB.COM.

Bla igjennom demoboka til høyre, klikk eller dra i hjørnene!

real world photo books

BARESE is a real paper book.

To learn more, visit BARESE.NO

To order, visit BLURB.COM.

Turn the pages of the web book
on the right, click or drag the corners!

 
interaktive fotobøker
 

Bla igjennom ..
nærmere webpapir kommer du ikke

web photo books
 

Turn the pages ..
You won't come closer to web paper

  Photo Book Zero is about commercial photography Photo Book One is about streets, doors, tables, and beaches Photo Book Two is about one beach only
lysbilder med lyd

Skru opp lyden !
En gang het dette multivisjon ...

sound slides

Turn up the sound !
You won't come closer to the old slide show ...

This slideshow is about Seascapes This slideshow is about Long Time Parking This slideshow is about BARESE - THEBOOK
Alle fotografier kan bestilles i enhver størrelse, trykt på forskjellige underlag

Og med dagens teknologi, kan jeg tilpasse og justere bildenes uttrykk til nesten hvasomhelst - Svart-hvitt, toning, skreddersydde fargekorreksjoner, forstørrelser i veggformat: Intet problem.

Disse fotografier skaper stemning. Hvert bilde er raffinert dekor. Mange bilder i et rom vil skape en galleriopplevelse.

Klikk på bildene for å se hva som er mulig:

Every photo may be ordered in any size, printed on any medium

Even more: With todays technology, I am able to convert and adjust any photo into almost anything - Black & White, toning, special color corrections, wall-size murals: No problem.

In large formats, these photos are extremely decorative. The unique style will set a mark on any surroundings.

Click the pictures to view possibilities:

longtimeparking : fuckin volvos may look like this ... longtimeparking : opel kapit�n in command may look like this ... ocean : lipari horizon may look like this ... beach : santa monica parking may look like this ...
Noen bilder kan nå lastes ned som skjermtapet

Bruk dem som veggtapet, bruk dem til å vurdere både detaljer og kvalitet (fremdeles dårligere enn trykk på virkelig papir !). Bildene er ganske store (tilpasset skjermstørrelse 1600X1200) - til og med store nok til å trykke brukbare postkort... Hvis du ønsker, er det lett å forminske dem etter nedlasting.

Hvert bilde vil bli åpnet i et nytt vindu som (nesten) fyller skjermen: For å sjekke ut et bilde, klikk et av bildene nedenfor. For å lukke vinduet: Klikk hvorsomhelst i vinduet. For å laste ned, klikk på     over hvert bilde (du trenger winZip for å pakke ut filen.

Klikk på bildene for å se i full skjerm  -  Klikk på pilene for å laste ned:

Some photos are now available as large-format screen wallpapers

Use them as screen wallpapers, use them to judge details and quality (still nowhere like the real prints !). The photos are by web-standards pretty large (sized to 1600X1200pixels) - even large enough to make respectable post-card prints... You may want to resize them after download.

Each photo opens in a near full-screen window: To view any photo, just click a photo below. To close the window just click anywhere in the window. To download, just click    above each photo (you will need winZip to extract the file).

Click the pictures to view full-screen  -  click the arrows to download:

ocean : lipari horizon ocean : skagerak upper deck beach : pismo beach pier beach : santa monica parking
beach : van gogh beach insideoutside : desert diner view insideoutside : roberto door insideoutside : Lloyd Italico Assicurazioni
fotograf

Jeg satset alt på fotografi for mer enn 30 år siden. Etter det har mitt liv vært fylt med informasjonsteknologi, design og fotografi. Etter ti år som kommersiell fotograf fulgte femten som it- og webutvikler. Nå har dyp innsikt og ny teknologi igjen ført til at fotografi prioriteres.


Alle bilder er ekte:  Jeg har etter beste evne prøvd å gjengi hva jeg har sett. Intet har blitt lagt til eller fjernet. Digitale korreksjoner er kun utført for å kunne gjengi virkeligheten slik jeg har sett den og korrigere for de mangler som alltid vil eksistere i enhver teknologi.

Jeg er medlem av Forbundet Frie Fotografer (FFF).

the photographer

committed himself to photography more than 30 years ago. Educated as M.Sc in physics and social communications, he spent his professional life within information technology, design, and photography. The result is a digital media design convert investing major time in digital photography and fine art printing.


This is Pure Photography: To the best of my ability, I try to show what I see in the camera. Nothing has been moved or removed. All digital enhancement has been done only to report the subject as I saw it and correct for the incapabilities of today's technology.

I am a member of the Norwegian Association of Art Photographers (Forbundet Frie Fotografer, FFF).

Creative Commons License
Terje Enge  PURE PHOTOGRAPHY   terje@enge.no  www.enge.no   www.terjeenge.com  This work by Terje Enge is licensed under a Creative Commons Attribution - Noncommercial - No Derivative Works 3.0 License. Based on a work at www.terjeenge.com.

title

loading..